A200404162650_1586042882220.JPG
제단 손질하기 
view detail
 
A200308211014_1583726852577.JPG
헌금송 
view detail
 
A200307205702_1583639735063.JPG
Rise again hunger meal packaging 
view detail
 
A200301165803_1583106152897.JPG
사택 과수원에 봄이 왔습니다.2 
view detail
 
A200301165215_1583106758246.JPG
사택 과수원에 봄이 왔습니다. 
view detail
 
A200227211116_1582862903071.JPG
Ash Wednesday 
view detail
 
A200223223221_20200223_132514.JPG
연합 여선교회 찬양을 위한 연습 시간 
view detail
 
A200223153834_1582497542031.JPG
헌금송 
view detail
 
A200210051048_1581333485593.JPG
고 조석천 집사님 장례 예배2 
view detail
 
A200210044250_1581333467790.JPG
고 조석천 집사님 장례 예배 
view detail
 
A200210035031_1581331835193.JPG
여선교회 신년하례 
view detail
 
A200210034243_1581331302563.JPG
임직예배 
view detail
 
A200210033442_1581330857274.JPG
조승내 권사님 생신을 맞이하여 
view detail
 
A200210031323_1581329335812.JPG
목사님의 기도 
view detail
 
A200210025942_1581328734029.JPG
김용환 목사님 마지막 설교 
view detail
 
A200210025032_1581328246995.JPG
2019 여선교회 총회 
view detail
 
A200210020937_1581325706498.JPG
크리스마스 연합 찬양을 위한 연습시간 
view detail
 
A200104110450_20200104_061810.JPG
2020년 속별 토요 새벽 예배 찬양 
view detail
 
A200102233144_1578033044361.JPG
송구영신예배를 드리면서 성만찬식 
view detail
 
A200102231854_1578031913851-0.JPG
2019 년 성가대 연말모임 
view detail
 
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

홈으로     남녀선교회     새가족반     자유게시판     행사안내     연락처 / 찾아오시는길

옥스나드 한인 연합감리교회   Oxnard Korean United Methodist Church
269 Walnut Dr. Oxnard, CA 93036 USA   TEL (805) 485-0100   E-mail : oxnardkoreanumc@gmail.com
Copyright © 2011 oxnardkumc.org All Rights Reserved